Homenatge al glosador Guillem Crespí Coll ” Es Panderer”, organitzat per la delegació de l’Obra Cultural Balear de Santa Margalida, el setembre de 1993.

Hi participen Rafel Bordoy, Catalina Moll i els fills des Panderer.

Música de Biel Majoral.

El vídeo va esser enregistrat amb una càmera domèstica, i per personal no professional, igualment que el seu muntatge.

A data d’avui, cinc fills d’Es Panderer són morts, n’Antònia, na Bàrbara, n’Àngel Guillem, n’Andreu i en Joan.

Dedicatòria al glosador.

Música:

Llorenç Mascaró i Aina Llabrés.

Biel Majoral

Presentació del webdedicat a difondre l’obra i la figura del glosador Guillem Crespí (a)“es Panderer”.

Hi intervenen Beatriz Gamundí, Miquel Sbert, Mateu Matas (a)“Xurí” i Antoni Mas, i Guillem Àngel Crespí i Alemany, Guillem Crespí Moragues, i els fills des “Panderer” Margalida, Maria i Manuel.
Lloc: Auditori Municipal de Santa Margalida.
L’acte es va celebrar el dia 15 de juliol de 2011.