D’esquerra a dreta, Joan, Margalida i Antònia Crespí Avellà, ( any 1998)

L’ajuntament de Santa Margalida, en plenari celebrat el dia 16 de juliol de 1998, dedicà un carrer als glosadors del municipi, Bartomeu Pastor, Miquel de Son Serret, i Guillem Crespí i Coll, Es Panderer.

El carrer dedicat a Es Panderer, és el que enllaça l’escola Eleonor Bosch amb l’Institut d’ensenyament secundari.

Foto feta el dia 09/04/2011, al carrer Guillem Crespí Coll, un cop instal·lats els nous rètols, en substitució dels antics. A la foto els tres fills actualment vius des Panderer. Manuel, Margalida i Maria Crespí Avellà.