Francisco Morey Ferrer Lau

Xesc Lau i Magdalena Alemany Cifre Lloreta

La següent cançó fa referència a uns veïnats que tenia l’amo en Xesc Lau i el seu cunyat, es Cigaló. En Miquel Cigaló va ser el primer de la seva família que es va entregar a aviació, i es pensaven a ca seva, que quan passava un avió, ell hi anava a dins, per tant, molta de gent se’n burlava. Es Panderer li va dir:

  Si passes per Son Bauló,
  veuràs ton pare i ta mare, 
  es germà i sa germana,
  i es teu cunyat es pastor,
  fent feina de lo millor
  com si anessin a escarada
  per guanyar bona soldada,
  per donar a s’aviador.

  Només fan es revoltons
  en passar per Son Bauló,
  i son pare en veure-lo
  de cop li agafen torçons.

  Volia armar politxons,
  llavò pensà de que no,
  que és es primer aviador
  de raça de Cigalons.

Francisco Morey Ferrer Lau

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.