Magdalena Moll Bibiloni
Fotos cedides per la seva filla Margalida Femina Moll

Madò Moll contava que anava a treballar al camp, i se n’havia de cuidar de moltes coses, com donar menjar a les gallines, conills, i d’altres animals, cavar les llobades de la finca, i en ésser a ca seva havia de cuinar, i moltes feines més. Es Panderer, que sabia que feia molta feina, li va dir:

  Dones que són adesades,
  sols a la vila una en sé,
  dóna ordi i fa jersei
  llavors cava ses llobades.

Madò Moll i la filla major des Panderer anaven a sa Pobla amb bicicleta, i devers la possessió de Sa Torre, madò Moll va llenegar i va caure dins la síquia que passava plena d’aigua. S’aturaren a Sa Torre, i el seu marit li va dur roba eixuta. Quan contaren el fet a l’amo en Guillem, ell va dir:

  Quan la mir de coa d’ull,
  que mir quina planta fa,
  m’ho hauries de dir ben clar
  per què és que vares posar
  sa patafena en remull.


Els fills des Panderer 
jugaven amb altres al·lots pel carrer, i volien formar un conjunt de músics, es barallaven perquè un volia tocar el piano, l’altre un altre instrument, i no s’arribaren a posar d’acord. L’amo en Guillem els digué:

  En Joan es saxofons,
  na Maria pianista,
  na Moll sa vocalista
  i tot ho fan per collons.

Magdalena Moll

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.