Francisca Planas Socias, Antònia Garau Fiol i Joana Aina Estelrich Moragues. Foto feta a Can Picafort una tarda que me contaven gloses.

Aquestes gloses les m’han contades en una xerradeta amb madò Francisca Planas Socias, madò Joana Aina Estelrich Moragues i n’Antònia Garau Fiol.

Es veu que varen prendre l’al·lota a un amic des Panderer, i quan ho va saber va dir:

 

Mira-te’l aquest pardal,
que li han presa s’al·lota,
i ara sa seva bajoca
la posarà en aigo amb sal.


A una dona que va fer clar quan va pastar:

Sa mare de n’Angelina
va pastar i va fer clar,
i va haver de manllevar
catorze almuds de farina.


Parlava d’una mula que era molt vella i estava magra i malalta, i quan veia el seu amo li deia:

Sa somera des pobler
ja treu contes tota sola,
quan veu es corb que vola
vet allà es meu mercader.


Una glosa que va fer al seu fill petit, en Joan, quan jugava amb altres amics encalçant llagosts.

Tots es que encalcen llagosts,
sa fruita verda els esmussa,
en Joan de ca na Puça,
ho ha fet millor de tots.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.